Heb je een vraag?

Je kan steeds bij ons terecht voor ondersteuning

  • by:
  • September 23rd, 2021
  • Category:

Grote schoenenenquête


In opdracht van schoenenketen vanHaren voerde het onderzoeksbureau Profacts begin maart 2021 een elektronisch onderzoek uit bij meer dan 600 Vlamingen tussen 25 en 45 jaar oud. De clichés werden ontkracht maar eveneens bevestigd. De opvallendste resultaten die daaruit zijn voortgekomen? Vrouwen doen er 3 keer langer over om een paar schoenen te kopen dan mannen, gemiddeld spenderen Vlamingen € 70 aan een paar schoenen en hoewel we schoenen bij voorkeur eerst in de winkel passen, bestelden 2 op de 3 Vlamingen tijdens corona via het internet.

VROUWEN NEMEN HUN TIJD

Voor maar liefst 40% van de vrouwen neemt het kiezen en kopen van schoenen minstens een week in beslag. 20,7% heeft hiervoor zelfs enkele weken voor nodig en in 9,1% van de gevallen duurt het langer dan een maand. 40,6% van de mannen daarentegen besteedt minder dan één uur aan het kiezen van een nieuw paar schoenen. Het percentage mannen dat er langer dan een week over doet, ligt op 13,7%. Vrouwen steken dus betrekkelijk meer tijd in het kopen van een nieuw paar schoenen. 45,8% van de ondervraagde vrouwen beweert dan ook dat een nieuw paar schoenen vinden niet gemakkelijk is. Bij de mannen ligt dat percentage slechts half zo hoog, namelijk op 24%. “De aankoop van schoenen gebeurt minder impulsief dan wel eens wordt beweerd”, verklaart Bie Buelens van VanHaren. “De Vlaming wikt en weegt en zoekt echt wel naar kwaliteit voor zijn geld. En dat is goed. Want ons budget én onze voeten varen er wel bij.”

1
3
2

VROUWEN SHOPPEN PRIJSBEWUSTER

Daar staat wel tegenover dat Vlaamse vrouwen prijsbewuster zijn bij de aankoop van een nieuw paar schoenen. Zo betalen ze gemiddeld één derde minder (€ 60) dan mannen (€ 79) voor één paar schoenen. Gemiddeld heeft de Vlaming dus € 70 uit aan een nieuw paar schoenen. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat bijna de helft van de Vlamingen (44,9%) elk jaar minstens € 200 aan schoenen spendeert.

4
5

GEMIDDELD 40 PAAR SCHOENEN PER GEZIN

Wanneer we het schoenenbudget omzetten naar het aantal paar schoenen, dan zien we dat een Vlaams gezin van 4 gemiddeld 40 paar schoenen in de kast heeft staan. De meeste daarvan zijn damesschoenen, want vrouwen hebben gemiddeld bijna 3 keer zoveel schoenen als mannen. 41,3% van de mannen heeft niet meer dan 5 paar schoenen staan, terwijl 63% van de vrouwen méér dan 5 paar schoenen heeft. “Het cliché van de uitpuilende schoenenkast wordt daarmee door het onderzoek ontkracht. Maar dat vrouwen meer schoenen hebben dan mannen, blijkt wel een feit. Zo heeft een vrouw er gemiddeld 15 paar in de kast staan, tegenover 6 paar in de kast van mannen”, aldus Bie Buelens.

6
7

VLAMINGEN ZORGEN VOOR HUN SCHOENEN

Van die 15 paar trekken vrouwen er 6 geregeld aan. Mannen laten maar 2 paar aan de kant. Zij wisselen meestal af tussen 4 paar. En voor de schoenen die we kopen, wordt ook zorg gedragen. Zo draagt de meerderheid van de Vlamingen zijn schoenen minstens een jaar. 44,9% van de mannen en 67,7% van de vrouwen beweert zelfs meerdere jaren te doen met een paar schoenen. In het verlengde daarvan gooit 1 op de 10 Vlamingen trouwens nooit schoenen weg.

8

VLAMINGEN SHOPPEN GRAAG SCHOENEN

Hoewel de zoektocht naar een nieuw paar schoenen niet altijd even gemakkelijk is, koopt de Vlaming graag schoenen. 68,2% van de ondervraagden vindt het leuk om schoenen te kopen. Het belangrijkste criterium om over te gaan tot de aankoop van een schoen is in 65,8% van de gevallen ‘comfort’. Gevolgd door een passende schoen in 63,9% van de gevallen. Daarna volgt de look van de schoen, van belang voor 5 op 10 van de ondervraagden. Schoenen die goed zitten en goed aanvoelen zijn dus de voornaamste redenen om te kiezen. Wanneer schoenen achteraf niet comfortabel blijken te zitten of niet goed passen, hebben we het over een miskoop. En op dat vlak zien we dat 89;2% van de Vlaamse vrouwen regelmatig de bal misslaat bij hun keuze voor schoenen. Terwijl 32,2% van de mannen beweert nog nooit een miskoop te hebben gedaan.

9
10
11

HET OOG WIL OOK WAT

Het oog wil ook wat, en als gevolg daarvan zien we dat mooie schoenen voor vrouwen belangrijker zijn dan voor mannen. Een opvallend cijfer in het verlengde daarvan: 77% van de vrouwen zeggen dat ze bewust al eens schoenen kochten die ze mooi vonden maar die niet goed zaten. Bij mannen ligt dat met 44% een pak lager.

12

FYSIEKE WINKEL BLIJFT FAVORIETE SHOPPLEK

65,9% van de Vlamingen koopt tegenwoordig al eens schoenen online. Dat neemt niet weg dat de fysieke schoenenwinkel ook na corona zal blijven bestaan. We kopen immers nog steeds het liefst onze schoenen in een fysieke winkel. De redenen daarvoor liggen voor de hand: 90,6% van de ondervraagden past de schoen liefst vooraleer ze overgaat tot een aankoop. Daarnaast is ‘schoenen kunnen zien en vasthouden’ in 65% van de antwoorden een voordeel van de fysieke schoenenwinkel. Meteen ook de reden waarom 1 op 3 aangeeft na de coronacrisis opnieuw meer in de stenen schoenenwinkels te zullen gaan shoppen.

13
14
Ambachtsstraat 8
9700 Oudenaarde
+32 (0) 9 231 89 03
BE 0454 518 442
Fraeye Group